11.7.2014, Marta Š. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Srdečné díky všem sestřičkám za jejich laskavý přístup k nám pacientům. Velké díky patří také sestře Lubě za její námahu a trpělivost při cvičení se mnou. Také ostatní personál zasluhuje chválu. Velmi si cením denního lékařského dohledu nad vykonáním předepsaných procedur, které velmi pomáhají.