11.1.2023, Vladimír M. (manžel bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

Rád bych touto cestou poděkoval kolektivu vašich pracovníků, kteří se vzorně starali o mou manželku ing. Hanu M. po TEP pr. kolena. Jmenovitě pak prim. MUDr. Jiřímu  K., ošetřujícímu lékaři MUDr. Jiřímu L. a Mgr. Tereze K.. Samozřejmě sestrám z oddělení L7 vedenými  sestrou Bc. Pavlínou B.,  na kterém manželka ležela.