10.7.2020, Dagmar H. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Ráda bych touto cestou poděkovala a vyjádřila uznání veškerému personálu oddělení Spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně za jejich příkladnou péči, lidský přístup a citlivé zacházení, jimiž mi můj pětiměsíční pobyt velmi ulehčovali. Zejména bych ráda poděkovala paní primářce MUDr. Haně D., která se mi maximálně věnovala a také všem zaměstnancům rehabilitace, hlavně panu fyzioterapeutovi Mirkovi, bez jehož schopností, dovedností a profesionality bych dnes zdaleka nebyla tam, kde jsem – chodící a s lepším výhledem do budoucna. Těším se na opakovaný pobyt u Vás.