10.1.2013, Petr H. (pacient v RÚ Chuchelná)

Jsou to 3 roky, kdy jsem se vrátil zpět mezi živé po prodělané prasečí chřipce. Následná rehabilitace a postupné další pokroky už probíhaly v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy  a v RÚ Chuchelná. Zde, díky péči lékařů, sester a všech ostatních, jsem se znovu naučil pohybovat, i když to i někdy bolelo.