1.4.2020, Naděžda L. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Velká pochvala veškerému personálu oddělení L7, hlavně zdravotním sestrám a panu doktorovi, a to za jejich profesionální přístup, za ochotu, za milé a příjemné chování k nám pacientům. Také bych chtěla poděkovat celému oddělení rehabilitace od recepce, přes fyzioterapeuty až k obsluze motodlah, lavice, klecí, elektro, laseru, … Všichni byli skvělí. Děkuji všem a RÚ Hrabyně budu všem doporučovat.