1.4.2016, Anna K. a Veronika B. (dcery bývalé pacientky v RÚ Chuchelná)

Jménem své maminky Anny K. chceme poděkovat celému kolektivu lékařů, sestřiček a fyzioterapeutických pracovnic za vynikající péči během celého léčebného pobytu v RÚ Chuchelná.