1.2.2018, Václav Z. (pacient v RÚ Hrabyně)

Děkuji Všem lékařům, fyzioterapeutkám, sestrám a dalšímu personálu RÚH za kvalitní služby, díky nímž odcházím bez závažných problémů.