Lidé ve vedení RÚ

Základem kvalitní, komplexní a nepřetržité péče o všechny klienty je odborný personál, který je ve svém oboru respektován a výborně hodnocen. Celý tým je na obou pracovištích v Hrabyni i Chuchelné skvěle sehrán. Zásluhu na tom mají:

MUDr. Verner Borunský
ředitel Rehabilitačního ústavu Hrabyně

Od roku 1982 působil na ortopedickém oddělení dnešní Slezské nemocnice v Opavě, v roce 1991 se ujal funkce primáře ortopedicko-rehabilitačního primariátu v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Je erudovaným, uznávaným a vyhledávaným odborným ortopedickým lékařem. Ředitelem Rehabilitačního ústavu Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné se stal v roce 2002.
Tel.: 553 603 262 (sekretariát)

Ing. Andrea Ruprichová
zástupce ředitele, ekonomický náměstek

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně nastoupila jako finanční účetní v roce 1995 a ještě téhož roku se stala vedoucí ekonomického úseku. Od července 2000 byla náměstkem pro hospodářsko-technickou správu, od roku 2001 zastává funkci ekonomického náměstka a zástupce ředitele.
Tel.: 553 603 389 (sekretariát)

Daniel Škrobanek
správce pracoviště Hrabyně

Do Rehabilitačním ústavu Hrabyně nastoupil v březnu roku 2009 do funkce provozního pracovníka. Od května 2010 zastával funkci dopravního referenta a pozici správce vykonává od prosince 2011.
Tel.: 553 603 389 (sekretariát)

Daniel Bitomský
správce detašovaného pracoviště v Chuchelné

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje a pozici správce detašovaného pracoviště zastává od roku 2016.
Tel.: 553 683 302 (sekretariát)

MUDr. Hana Davidová
primář spinální rehabilitační jednotky

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně pracuje od března 2003. V roce 1999 složila atestační zkoušku z neurologie I. stupně a v roce 2006 atestační zkoušku z rehabilitační a fyzikální medicíny. V letech 2003 do března 2012 pracovala jako lékař.
Od 1. dubna 2012 vykonává funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Jiří Knap
primář neurologicko-rehabilitačního oddělení

V roce 1992 atestoval z neurologie. Mezi lety 1994 a 2001 pracoval v Rehabilitačním ústavu Hrabyně jako lékař. V roce 1998 složil atestaci z FBLR. Od července roku 2003 do března 2012 vykonával funkci primáře spinální rehabilitační jednotky.
Od 1. dubna 2012 vykovává funkci primáře rehabilitačně–neurologického oddělení.
Tel.: 553 603 111 (recepce)

MUDr. Ilona Nedvědová
primář detašovaného pracoviště v Chuchelné

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně na pracovišti v Chuchelné pracuje od roku 1988, kdy přijala pracovní pozici sekundárního lékaře se zaměřením na interní lékařství. V roce 1993 z interního lékařství atestovala, o pět let později složila atestaci z FBLR. Od roku 2001 zastává funkci primáře.
Tel.: 553 683 300 (spojovatelka)

Jarmila Dudková
Hlavní sestra

Do RÚ Hrabyně nastoupila 3.7.1978 ihned po maturitě na SZŠ v Opavě. Pracovala jako sestra u lůžka a od roku 2005 jako staniční sestra.
V roce 1995 absolvovala na IDVPZ v Brně specializační obor Ošetřovatelská péče o dospělé v ortopedii.
Tel.: 553 603 254

Bc. Edita Holubková
vedoucí sestra pracoviště v Chuchelné

Do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, pracoviště Chuchelná, nastoupila 1. 10. 2012 na základě výběrového řízení. Má mnoholeté zkušenosti s poskytováním ošetřovatelské péče nejen na lůžkových odděleních. V roce 1989 složila maturitní zkoušku v oboru dětská sestra, v průběhu pracovního života si doplnila vzdělání absolvováním specializačního vzdělání ,,Ošetřovatelské péče o dospělé, v geriatrii“, v roce 2009 úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku na UP Olomouc v oboru ošetřovatelství a získala titul Bc. V roce 2011 absolvovala další specializační vzdělávání a je registrovanou všeobecnou sestrou se specializací také pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.
Tel.: 553 683 330 (spojovatelka)