Název firmy Účel smlouvy Smluvní cena
     
Česká pošta s.p. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 620,-Kč/m²/rok
     
LINDE GAS a.s. Smlouva o dlouhodobém pronájmu č. 360920820 93.654,-Kč/rok
U Technoplynu 1324, Praha lahví na technické plyny vč. DPH
COLOPLAST A/S,  Smlouva o nájmu nebytových prostor + Dodatek 1 557,-Kč/m²/rok
Radlická 740/113d, Praha    
Martin Kopecký, Hlavní 13, Smlouva o umístění telekomunikačního zařízení 51,-Kč/měsíc
Horní Lhota    
Petr Žemlík, Dlouhoveská 73A Smlouva o provozování nápojových automatů 1.656,-Kč/měsíc/1 kus
Hlučín    
MEDICCO s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor 705,-Kč/m²/rok
Rozdrojovice 310    
Petra Lamichová, Smlouva o nájmu nebytových prostor + Dodatky 620,-Kč/m²/rok
Vaníčkova 801/30, Opava KAVÁRNA  
Ivo Holaň, Kolonie 706, Smlouva o nájmu reklamní světelné LED obrazovky 4.600,-Kč/měsíc
Hradec nad Moravicí na štítové stěně bez DPH
MUDr. Ludmila Kučerová, Smlouva o nájmu nebytových prostor 930,-Kč/měsíc
Čs. exilu 473, Ostrava 4    
Vydavatelství STISK s.r.o., Smlouva o nájmu reklamní světelné LED obrazovky 1.200,-Kč/týden
Ostrožná 208/04, Opava na štítové stěně bez DPH
Miluše Komárová-DOMSTAV Smlouva o nájmu nebytových prostor 600,-Kč/m²/rok
Svobody 120, Oldřišov prodejní jednotka "C"  
  Smlouva o nájmu nebytových prostor 600,-Kč/m²/rok
  prodejní jednotka "D"  
Monika Vlková, Na Rohuli Smlouva o nájmu nebytových prostor 600,-Kč/m²/rok
71, Velká Polom prodejní jednotka "B"  
Jiří Nehyba, Sovova 1425/6, Smlouva o nájmu nebytových prostor 600,-Kč/m²/rok
Ostrava-Vítkovice prodejní jednotka "A"  
Vertigo Assistance s.r.o.,  Smlouva o nájmu nebytových prostor 7.902,-Kč/15 dnů
Opavská 6116/15, Ostrava  
RENATEX a.s.,  Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 620,-Kč/m²/rok
K myslivně 2140, Ostrava v souvislosti s praním prádla pro pacienty (Hrabyně)  
Automaty Kavamat Smlouva o provozování 2ks nápojových automatů 2.889,-Kč/měsíc/2 ks
Vending s.r.o.    
PROTEOR CZ s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor 680,-Kč/m²/rok
U Parku 2, Ostrava    
Ivana Ďuricová, Dolní Smlouva o nájmu nebytových prostor 500,-Kč/m²/rok
459/2, Bolatice    
Pavlína Pekárková, Smlouva o nájmu nebytových prostor 500,-Kč/m²/rok
Hlavní 50, Rohov    
ERGONA OPAVA s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor 680,-Kč/m²/rok
Krnovská 2539/3, Opava    
GOBE s.r.o., Píšť 418 Smlouva o nájmu nebytových prostor 3.053,-Kč/měsíc
     
RENATEX a.s.,  Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 620,-Kč/m²/rok
K myslivně 2140, Ostrava v souvislosti s praním prádla pro pacienty (Chuchelná)  
Coca-Cola HBC Česká Smlouva o umístění nápojového automatu 2,50 Kč/prodaný ks
republika s.r.o.   bez DPH
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Smlouva na dodávku tepla pro vytápění a ohřev TUV 407,18 Kč/GJ/bez DPH 15% - září 2014
Hrabyně 202, Hrabyně 3   každý měsíc úprava ceny
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Smlouva č. 1098 potraviny 39,25 Kč/OD bez DPH
Hrabyně 202, Hrabyně 3 o dodávce stravy (bez večeří) režie 37,94 Kč/OD bez DPH
Centrum sociálních služeb Hrabyně, Smlouva č. P-4/2014 na dodávku vody 38,46/m3
Hrabyně 202, Hrabyně 3 z vodovodu, odvádění odpad. vod (RÚ) bez DPH 15%
  Smlouva č. P-5/2014 na dodávku vody 22,19/m3
  z vodovodu, odvádění odpad. vod (byt. dům) bez DPH 15%
Ivo Holaň, Kolonie 706, Smlouva o dílo na celkovou údržbu zelených 28.962,-Kč/42914 m²
Hradec nad Moravicí ploch 42 914 m² bez DPH
Vema a.s. Smlouva o využívání projektu  20.878,- Kč/rok
Okružní 871/3a,  Brno   každoroční navýšení o index dle ČSÚ
  Smlouva o poskytování aplikačních služeb 11.928,-Kč/měsíc (aplikace)
    1.029,-Kč/měsíc (provoz.dat.prostředí)
AG+Recycling Kupní smlouva - RTG snímky, ustalovač 5,50 Kč/litr (vývojka)
Huzová vývojka 1,50 Kč/litr (ustalovač)
Vinamet, E. Filsáková  Smlouva na provádění zkoušek dlouhodobé ceník dle druhu RTG přístroje
Havířov stability RTG zařízení  
Temar s.r.o. Servisní smlouva 20000919,Dodatek č.1, 2 roční revize 11.000,-Kč bez DPH
Ostrava servisní a revizní činnost - ústředna EPS půlroční kontrola 9.000,-Kč bez DPH
ICZ a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Smlouva o poskytování služeb č. 357/2012 8.100,-Kč/měsíc
Praha 4 - Nusle "profylaxe a zálohování serverů" bez DPH
DILIA   Praha  Smlouva o způsobu placení autorských  rozmnož. ČB 0,20 Kč/stránka
divad.a literární agentura  odměn rozmnož. BAREV. 0,40 Kč/stránka
INPHARMEX s.r.o. Sml. o prvotní instalaci licence Mikro-verze program+data 30.000,-Kč bez DPH
K Jasánkám 1192/12E,Praha AISLP aktualizace 3.050,-Kč bez DPH
MÚZO Praha s.r.o., Smlouva o dílo č. 508/06 + Dodatky ceník dle druhu výkazů
Politických vězňů 15, Praha     
SPADIA a.s. Smlouva o dílo na provádění laboratorních  0,49 Kč/bod
Dr. Martínka 7, Ostrava-Hrabůvka vyšetření + Dodatky  
IVAR a.s., Studniční 248/18, Brno Smlouva o servisu a údržbě SW  21.372,-Kč/rok bez DPH 21%
  pro plánování směn č. 2011-400 Hot-Line podpora a SW podpora 
EPK s.r.o., Kutnohorská 17, Kolín Smlouva o zajištění řízení projektu 5.000,-Kč bez DPH 21%
  v době jeho udržitelnosti (za každou monitorovací zprávu)
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Sml. o poskyt. a úhr. lab. vyšetření -  0,49 Kč/bod
Partyzánské nám. 7, Ostrava výkonů agreg. do ošetř. dne + Dodatky  
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR, Smlouva o předávání klinických dat ve formě bezplatně
Palackého nám. 4, Praha 2 datového rozhraní KDAVKA  
  Smlouva o centralizovaném zadávání bezplatně
  veřejné zakázky  
FOMA BOHEMIA s.r.o., J. Krušinky Servisní smlouva č. 1541S/1  9/2013 26.100,-Kč/rok
1604, Hradec Králové (pracoviště RTG) bez DPH 21%
MARTEK MEDICAL a.s., Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 50.636,40 Kč
U Spalovny 4582/17Prostějov "čistící a dezinfekční prostředky" bez DPH 21%
BÜROPROFI s.r.o., Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 113.232,83 Kč
Hlinská 2, Č. Budějovice "kancelářské potřeby" bez DPH 21%
ARGOS ELEKTRO a.s., Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 76.403,40 Kč
U Cukrovaru 1548/14, Opava "elektroinstalační materiál" bez DPH 21%
Tomáš Sátek, Bílovecká Rámcová smlouva o provádění servisu a oprav 300,-Kč/hod. práce
400/81, Opava služebních vozidel bez DPH 21%
VDI METROS výrobní Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 293.148,-Kč
družstvo invalidů, Ostrava "toaletní potřeby" bez DPH 21%
Jana Plačková, Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 111.095,-Kč
Markvartovice "čistící prostředky" bez DPH 21%
PROMOS trading s.r.o., Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 22.930,-Kč
Havířov-Podlesí "nádobí do tabletového systému Menu mobil" bez DPH 21%
DEVELOP centrum s.r.o., Rámcová kupní smlouva na dodávku služeb 26.736,85 Kč
Hlučín "kopírovací stroje" bez DPH 21%
T.C.I. Investment s.r.o., Rámcová kupní smlouva na dodávku zboží 34.520,-Kč
Pardubice "odpadkové koše" bez DPH 21%
CENTROPOL ENERGY a.s. Závěrkový list č. PL2013103144 - zemní plyn 696,-Kč/MWh
Ústí nad Labem (Chuchelná) bez DPH
  Závěrkový list č. EL2013103126 - elektřina C01d,C02d,C03d: 1.029,-Kč (VT)
    C25d,C26d: 739,-Kč (NT); 1.162,-Kč (VT)
Pražská plynárenská a.s., Závěrkový list č. PL2013103105 703,-Kč/MWh
Národní 37, Praha 1  (byty, CH - kuchyně) bez DPH
Marius Pedersen a.s., Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání 640.220,-Kč/2 roky (bez DPH21%)
Průběžná 1940/3, H.Králové s odpady č. 3/2014 26.676,-Kč/měsíc (bez DPH 21%)
Česká společnost pro Smlouva o spolupráci v oblasti hodnocení kvality 94.000,-Kč
akreditaci ve zdravotnictví a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb … bez DPH 21%
MUDr. Daniel Czerný, Smlouva o zajišťování vyšetření ultrazvukem 1,05 Kč/bod
ÚSP Hrabyně    
MUDr. Tomáš Figura, Smlouva o zajišťování gynekologické péče 1,06 Kč/bod
Hrabyně 202    
Dermatovenerologická Smlouva o zajišťování dermatologické péče 1,02 Kč/bod
ambulance Hlučín s.r.o.    
Ivo Holaň, Kolonie 706, Smlouva o dílo na napojení vody, topení a elektřiny 118.471,10 Kč
Hradec nad Moravicí do skladu odpadu (garáž) vč. DPH 21%
Slezská nemocnice Opava, Smlouva o dílo na provádění sterilizace materiálu ceník podle druhu sterilizovaného materiálu
Olomoucká 86, Opava    
POLAR televize Ostrava, Obchodní smlouva o vysílání reklamy na okruhu 50.000,-Kč bez DPH21% / 5 měsíců
Boleslavova 710/19,Ostrava TV POLAR  
Miluše Nováková, Smlouva o provozu pedikúry 250,-Kč/měsíc
Josefovice 24   260,-Kč/měsíc
Seznam.cz a.s., Uveřejnění firemního zápisu 10,-Kč/den
Radlická 3294/10, Praha 5   bez DPH 21%
DERKILL Services s.r.o., Smlouva o dílo č. D 08-14 - preventivní deratizační 4.400,-Kč/rok (pracoviště Hrabyně)
Hradní 27/37, Ostrava práce 6.400,-Kč/rok (pracoviště Chuchelná)
RENATEX a.s.,  Smlouva o dílo na služby spojené s ošetřováním 27,40 Kč/kg
K myslivně 2140, Ostrava textilií (prádla) pro pacienty HR+CH  
  Smlouva o dílo služby spojené s praním oděvů ceník podle druhu prádla
  i jiných textilií pro pacienty HR+CH  
OTIS a.s., Jana Opletala Smlouva o dílo na servis a opravy zdvihacích  10.133,75Kč/měsíc
1279, Břeclav zařízení HR+CH vč. DPH 21%
FACTOR.E s.r.o.,  Smlouva o dílo "Systémová ochranná dezinfekce 394.460,-Kč
Masná 5, Brno distribučního systému teplé vody vč. DPH 21%
Sodexo Pass ČR a.s., Smlouva o zprostředkování Benefitů č.C029702898  
Radlická 2, Praha 5 stravenky  
Ing. Ervín Possel - KOLFIS Mandátní smlouva o obstarávání správy domu 120,-Kč/jednotka/měsíc
Olomoucká 48, Opava (20 bytů, 6 garáží, 1 nebyt) 65,-Kč/garáž/měsíc
Mgr. Bedřich Jurníček, Smlouva o poskytování právní služby za paušální 12.000,-Kč/měsíc
28. října 1610/95, Ostrava odměnu bez DPH
Vodafone Czech  Rámcová smlouva č. 012579 o poskyt. veř. volání 0,90 Kč/min
Republic, Praha 10 dostup. služeb el. komunikací + Dílčí 0,90 Kč/SMS
  smlouva + Smlouva o prodeji zboží a poskyt. paušál 350,-Kč/měsíc
  služeb Vodafone OneNet mobilní připojení 500MB 140,-Kč/měsíc
    mobilní připojení 4GB 339,-Kč/měsíc
ha-vel internet s.r.o., Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb připojení do sítě Internet 8.600,-Kč/měsíc
Olešní 587/11A, Ostrava elektronických komunikací č. 20140522-VZ nahrávání hovorů 500,-Kč/měsíc
    pevná volání 0,45 Kč/min
    mobilní volání 0,80 Kč/min