Názory pacientů

6.12.2018

15.11.2018, Oldřich K. (pacient v RÚ Hrabyně)

Rád bych touto cestou poděkoval celému zdravotnickému personálu RÚ Hrabyně za veškerou obětavou péči, trpělivost a vlídné jednání ke všem pacientům. Zvláštní pochvalu si též…