Názory pacientů

22.4.2022

22.4.2022, Richard M. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

(…) Chtěl bych všem účastněným daného oddělení L3 poděkovat a ocenit jejich příkladnou péči. Vstřícnost, pochopení, ale především slušnost, která není vždy a všude samozřejmostí….

8.10.2021

21.9.2021, Jarmila B. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych velmi poděkovat celému kolektivu na oddělení L5. Za profesionální a především za lidský přístup po dobu mé hospitalizace patří velké díky sestřičkám, fyzioterapeutkám,…

14.7.2020

10.7.2020, Dagmar H. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Ráda bych touto cestou poděkovala a vyjádřila uznání veškerému personálu oddělení Spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně za jejich příkladnou péči, lidský přístup a citlivé zacházení,…

12345...